Projekt rewitalizacyjny

Jesienią 2016 roku Fundacja Kanał Elbląski – Drulity – Wspólna Historia rozpoczęła realizację projektu „Rewitalizacja, adaptacja i zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne zabytkowych obiektów wchodzących w skład zespołu pałacowego w Drulitach”. Projekt ten dotyczy restauracji zabytkowej zabudowy następujących obiektów:

  • budynku rządcówki
  • budynku browaru
  • budynku dawnej obory

Rządcówka stanowiła niegdyś siedzibę administratora majątku. W nowej odsłonie budynek pomieści punkt informacyjny, w którym będzie można zaczerpnąć wiedzy na temat dworu i folwarku w Drulitach, Kanału Elbląskiego oraz innych ciekawych miejsc w najbliższej okolicy. Ponadto powstanie tutaj sala szkoleniowa, izba historyczna oraz przestrzeń wystawiennicza.

 

Friedrich Holst, administrator majątku w latach 30. XX w.

Der Kreis Preussisch Holland in Bildern, zusammengestellt und bearb. von Bernd Hinz, hrsg. von Kreisgemeinschaft Pr. Holland, 2. Auflage, Köln 2001.

Rewitalizacja budynku starego browaru zakłada przywrócenie mu jego pierwotnej funkcji. Instalacja browarnicza umożliwi produkcję regionalnego piwa oraz przeprowadzanie pod okiem doświadczonego piwowara warsztatów edukacyjnych z zakresu historii browarnictwa i metod wytwarzania regionalnych trunków. Ponadto budynek pomieści wystawy czasowe, a także ulokowane tu na stałe Muzeum Folwarku. Zaprezentujemy w nim maszyny rolnicze oraz inne eksponaty bezpośrednio związane z funkcjonowaniem majątku ziemskiego. W budynku browaru organizowane będą lekcje muzealne oraz tematyczne zajęcia edukacyjne, takie jak warsztaty ekologiczne, zielarskie, recyklingowe, garncarskie, plecionkarskie, kowalskie i inne.

Budynek dawnej obory zastanie zaadaptowany na cele świadczenia usług gastronomicznych i przeprowadzania warsztatów z zakresu dziedzictwa kulinarnego Warmii i Mazur.

Jako Fundacja pragniemy na różnych polach wpływać na wzrost rozpoznawalności regionu oraz kształtowanie świadomości regionalnej. Restauracja zabytkowych zabudowań folwarcznych, a tym samym ocalenie ich od całkowitego zniszczenia i wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału, to działania zmierzające do stworzenia unikalnej przestrzeni służącej celom edukacyjnym, kulturalnym i turystycznym.

Stan przed rewitalizacją